cycladesportal.gr
ΚΥΚΛΑΔΕΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26-06-2024 και ώρα 19.00.

Κοινοποίηση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26-06-2024 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Κατάργηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) από 29.06.2024.Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 2ο:Σύσταση Ενιαίας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πάρου, από 30/06/2024 (Άρθρο 30, παρ.1 Ν.5056/2023).Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 3ο:Ψήφισμα για την προβληματική λειτουργία του Κτηματολογίου Πάρου.Εισηγητής: Αναστάσιος Θεοχαρίδης, Δικηγόρος και Συμπαραστάτης Δημότη Πάρου.
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση εκπόνησης μελέτης «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Νάουσας Πάρου».Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 5ο:Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 242/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου που αφορά στη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α..Εισηγητής: Γεώργιος Μπαφίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός μελών Επιτροπών Επιλογής καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.  524/1980.Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο:Επέκταση ωραρίου προσωπικού μερικής απασχόλησης μεταφερθέντος από λυθείσα Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.Εισηγήτρια: Άννα Κάγκανη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 8ο:Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος στην «ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Επαρχιακή οδός Παροικίας – Πούντας, (Άνω Παρασπόρος), Κουκουμαυλές» της Κοινότητας Πάρου.Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 9οΣυμμετοχή του Δήμου Πάρου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΦΝΗ», με την νέα ονομασία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.».Εισηγητής: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 10οΈγκριση πραγματοποίησης δωρεάν ναυαγοσωστικών σεμιναρίων από την «UNI-PHARMA & InterMed», κατά το προσεχές διάστημα, από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών, η οποία δράση θα τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου.Εισηγητής: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 11ο:Απομάκρυνση του Ιστορικού αρχείου της Κοινότητας Νάουσας και του αρχείου της ανασκαφής Κουκουναριών του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Ι.Α.Π.Κ.), από τον χώρο της μαρίνας Νάουσας.Εισηγήτρια: Άννα Κάγκανη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 12ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 21/2024 και με αρ. πρωτ. 1378/26-01-2024 (Α.Δ.Α.:9Κ8ΔΩΞΓ-76Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (Π.Δ. 270/81)».Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13οΟρισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981 για το έτος 2024.Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 14οΈγκριση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πάρου, μετά από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τη χρονική κατανομή των στόχων, βάσει των νέων δεδομένων.Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 15οΓνωμοδότηση για την Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Εισηγητής: Ιωάννης Ραγκούσης, Προϊστάμενος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση για έναρξη διαδικασιών για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους».Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς κι Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 17οΈγκριση διεξαγωγής του “Paros Island 3×3” στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους (5-7 Ιουλίου).Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς κι Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 18οΑίτημα Ναυτικού ομίλου Ναϊάς για συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανοικτής Θάλασσας MASTERS στις 28-29/9.Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς κι Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 19οΈγκριση τοποθέτησης γλυπτού (μαρμάρινου συμπλέγματος) στη θέση «Ράμνος» της κοινότητας Λευκών.Εισηγήτρια: Άννα Κάγκανη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 20οΈγκριση συνδιοργάνωσης κι επιχορήγησης από τον Δήμο Πάρου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος» καθώς και παροχής υπηρεσιών σε εκδηλώσεις του προαναφερθέντος Συλλόγου.Εισηγήτρια: Εισηγήτρια: Άννα Κάγκανη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 21οΑνάκληση της υπ’ αριθμ 74/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συμψηφιστική διαδικασία παρακράτησης οφειλών Δ.Ε.Η. των Σχολικών Επιτροπών από τον Δήμο.Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 22οΛήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής διάρκειας της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου».Εισηγητής: Χριστόδουλος Μαούνης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 23οΛήψη απόφασης για την απόθεση οστών στο χωνευτήριο Παροικιάς.Εισηγητής: Χριστόδουλος Μαούνης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 24οΈγκριση εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης ρέματος ανάμεσα στις οδούς Νικολάου Στέλλα και Αγία Θεοκτίστη.Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων.
ΘΕΜΑ 25οΈγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., την 1η Οκτωβρίου 2024, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εορτασμού για την Τρίτη Ηλικία.Εισηγήτρια: Ιωάννα Χανιώτη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Προστασίας.
ΘΕΜΑ 26οΑνάπλαση πλατεία Αρετής (Ηρώον) της Κοινότητας Λευκών.Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 27οΈγκριση παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος Δήμου Πάρου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου.Εισηγητής: Χαρίλαος Γιουρτζίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ 28οΧορήγηση άδειας για εκφόρτωση αδρανών υλικών τις βραδινές ώρες για όλο τον χρόνο (και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών), στην Εταιρεία «ΚΙΝΗΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ», για την κατασκευή του Αεροδρομίου Πάρου.Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων.
ΘΕΜΑ 29οΕκ νέου υπηρεσιακές απόψεις επί αιτήματος τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία “DP DESPOINA ESTATE LTD GREEK BRANCH”.Εισηγητής: Αλέξιος Γκόκας, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Πάρου -Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 30οΣυμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 90/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Μεταφερόμενες Υποχρεώσεις  καταργούμενου ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ).Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

2. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

3. Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου

4. Συμπαραστάτης του Δημότη

5. Βουλευτές Κυκλάδων

6. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

6. Πρόεδροι Κοινοτήτων Πάρου

7. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Πάρου

8. Σύλλογος Εργαζομένων Πάρου – Αντιπάρου

9. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ορισμός της κας Μαρίας Σιφναίου, ως άμισθης Συμβούλου Δημάρχου Πάρου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, επί οικονομικών θεμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣΓια την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 9ης Ιουνίου 2024

Στο συλλαλητήριο των αγροτών ο Στέφανος Κασσελάκης – «Να επέμβει άμεσα το κράτος»